ידידי הארגון



ועד הידידים הבינלאומי


ועד הידידים הבינלאומי

Mark Gerson,

NY - Chairman

 

Beer Eli

Israel

Bensidoun Sebastian

France

Berkovitz Chaim

France

Bernstein David

Miami

Bronfman Jeremy

NYC

Carni Yaron

Tel Aviv

Cohen Bert

Miami

DaGrosa Joseph

Miami

Daniels Ron

Des Moines

Danon Isy

South Africa

Dershowitz Alan

Boston

Dossal Zecki

NYC

Elbogen Noah

NYC

Elkabetz Shimon

Tel Aviv

Friedman David

and Tammy

NYC

Freiman Hal

Miami

Gerson Erica

NYC

Gerson Mark

NYC

Gewirtz Matthew

NJ

Goldberg Alex

NYC

Goldman Neal

NYC

Goldstein Jeffery

Atlanta

Greenwald Jerry

Brooklyn

Heyman Greg

NYC

Jacobs Merv

Boca Raton

Latchman David

London

Meyer Joseph

NYC

Movsas Michael

South Africa

Novack Michael

St. Louis

Olmert Shaul

Tel Aviv

Olshan Michael

NYC

Ourfali Henry

Brasil

Perlysky Dov

Lawrance

Rivkind Avi

Jerusalem

Rosenbloom Keith

NYC

Rubin Lisa

NYC

Schottenstein

Jay and Jeanie

Columbus

Schwartz Dan

NYC

Shleifer Scott

NYC

Spiegel Bradley

NYC

Staenberg Michael

St. Louis

Stahl Howard

NJ

Warshawsky Jonathan

London

Wasserberger Mark

NYC