אודות הארגוןמסמכי עמותה

ארגון איחוד הצלה הינו מלכ"ר ועומד בכל הדרישות והמסמכים לניהול תקין

מסמכי עמותה

 

אישור סעיף 46

 

 

 אישור ניהול תקין 2015

 

 

אישור ניהול ספרים

 

 

אישור ניכוי מס

 

 המלצות רבנים

המלצות רבנים