אגפי הארגוןמוקד ארצי - 1221

מוקד איחוד הצלה הינו מוקד חירום רפואי ומספרו 1221 מכל טלפון.

מוקד ארצי - 1221

מוקד החירום של ‘איחוד הצלה’ פעיל 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה. את המוקד מאיישים מוקדנים בעלי הכשרה רפואית, אשר עברו קורס תורני מוקד מבצעי. במשמרות משתלבים מוקדנים מכל מגזרי האוכלוסיה.

 

הדרכת החייאה טלפונית על תינוקת במוקד איחוד הצלה 

 

 

 

מוקד איחוד הצלה

 מוקד איחוד הצלה

 

תפקיד מוקד החירום להזניק מתנדבים לכל קריאת חירום ומצוקה בדקות הראשונות להתרחשותו של האירוע. בנוסף לקריאות המתקבלות ישירות מאזרחים באמצעות קו החירום 1221 עובד המוקד בשיתוף פעולה מלא עם המוקדים הפרטיים העובדים בשגרה ובחירום - כגון נטלי, אנוש, יד שרה ועוד - אשר להם מאות אלפי מנויים, חלקם מחוברים ללחצני מצוקה.

המוקד מקבל גם פניות רבות בכל שעות היממה בנושאים הומניטריים רפואיים ומידע רלוונטי בכל תחום החירום הרפואי.

המוקד מחובר למערכות שונות לצורך זיהוי ואיתור מתנדבים הנמצאים בקרבת מקום אירוע החירום. עם קבלת קריאת חירום מפעילים המוקדנים מערכת GPS המותקנת באופנועי החירום וכן נשלחת ההודעה למערכת ה-LifeCompass (תוכנת זיהוי ואיתור המתנדבים לפי מיקום, הכשרה, ניידות וציוד). במקביל משודרת הקריאה באמצעות ה-PTT במכשירי המירס, הנמצאים אצל כל המתנדבים. המוקד מסנכרן בין עשרות קבוצות במכשירי המירס הפזורים ברחבי הארץ.

במוקד מותקנות מערכות מבצעיות להפעלה במצבי חירום שונים, בהם תוכנת חמ”ל ייחודית המכילה את כל הדרוש למוקדנים לתפעול לפי אופי האירוע וכוללת את כל מספרי הטלפון של כל גורמי הבטחון, ההצלה והחירום, מצלמות תנועה בכבישים המרכזיים בארץ, תוכנת התראת טילים של פיקוד העורף ועוד.

 

מערכת איתור רכבים מבצעיים ואופנועיים - GPS

מערכת איתור רכבים מבצעיים ואופנועיים - GPS

 

 

במקביל להזנקת מתנדבים מסייע המוקדן לפונה לשמור על קור רוח ומסביר לו כיצד יוכל לבצע בשניות הקריטיות פעולות הנחוצות לטיפול ראשוני בהתאם לאירוע, עד אשר יגיע הסיוע המקצועי עם הציוד הנדרש.

כמוקד מבצעי מקצועי, המחוייב לפעול ללא הפסקה, מותקנות במוקד לכל מערכות התפעול מערכות גיבוי - גנרטורים ועוד, המאפשרות את המשך הפעלת המוקד באופן רציף. בנוסף קיימים ארבעה מוקדי גיבוי נוספים, אחד מהם ממוקם במקלט תקני ויופעל בעת מלחמה, אסון לאומי ומקרי חירום מיוחדים.

 

LifeCompass - טכנולוגיה מהפכנית להצלת חיים

 

מערכת LifeCompass צפויה לשנות לחלוטין את תפיסת המענה הראשוני לאירועי חירום במדינת ישראל.

ניהול אירוע במסך המוקד

 ניהול אירוע במסך המוקד

 

 

מערכת LifeCompass היא מערכת שליטה ובקרה המיועדת לייעל את עבודתם של כונני החירום בישראל. הטיפול באדם הנמצא בסכנת חיים מחייב תגובה מהירה ביותר, תוך שימוש בכלים מתאימים ומיומנויות גבוהות. את מערכי החירום המקצועיים בישראל מתגברים כוננים רבים, הנענים לקריאות המוקד ומטפלים בחולים או בנפגעים, עוד בטרם הגעת הגורמים המפנים לזירת האירוע.

כיוון שכל שנייה היא קריטית, יש צורך לתמוך בפעולת מערך הכוננים ולייעל אותו. הזנקת כוחות ההצלה לאירוע מבוססת על איתור מיקומם הגיאוגרפי ביחס למיקום האירוע על מנת לאפשר התחלת טיפול בחולה/נפגע מוקדם ככל הניתן, ובמקביל להזניק על פי הצורך כוחות נוספים, או לחלופין לבטל כוחות הנמצאים בדרכם למקום במידה ואינם נחוצים.

 

יומן ומפת האירועים במסך המוקד

 יומן ומפת האירועים במסך המוקד

 

יעדי המערכת

בניית מנגנון הזנקה אחיד אליו ינוקזו כל קריאות החירום.

העצמת יכולת התגובה לאירועי חירום בשגרה ובחירום.

קיצור זמן התגובה ותחילת טיפול בחולים / נפגעים בכל רחבי מדינת ישראל בעשרות אחוזים.

שינויים אלו משפרים את סיכוייהם של מאות אנשים בשנה לשרוד לאחר אירוע חירום.

 

 

 

 

 קבלת קריאת מצוקה במכשיר הנייד של המתנדב

קבלת קריאת מצוקה במכשיר הנייד של המתנדב

 

מטרות המערכת

הגדלת יעילות התגובה למקרים על ידי הזנקת כוננים בעלי הכשרה המתאימה לאירוע הספציפי ותמיכת GPS ויזואלית.

ניצול מרבי של עבודת הכוננים - המערכת מפנה הודעות לכוננים רלוונטיים בלבד ושולטת פרסונאלית און-ליין במאות כוננים הפועלים בזירה אחת באר”ן (אירוע רב נפגעים).

השימוש במערכת מביא להגדלת המוטיבציה של הכוננים להיענות לקריאות חירום.

 

מסך האפליקציה במכשיר הנייד

 מסך האפליקציה במכשיר הנייד

 

יכולות המערכת

הזנת נתונים של אירוע חירום כולל נקודת ציון גיאוגרפית ואופי האירוע.

איתור מיקומם הגיאוגרפי המדויק של כונני החירום הרלוונטיים הקרובים ביותר למקום האירוע והצלבת רמת ההסמכה שלהם למאפייני האירוע.

דירוג כונני החירום הקרובים לפי מדד האפקטיביות שלהם לאירוע.

הזנקת כונני חירום בכמות המתאימה לאופי האירוע.

הכוונת כונני החירום המוזנקים באופן היעיל והמהיר ביותר לכתובת האירוע.

קבלת עדכונים נוספים מהשטח.

עיבוד נתונים מהשטח וביצוע אופטימיזציה בתהליך (איתור דרכי הגעה נוספות, הזנקה/ ביטול של כוחות נוספים, בניית תמונת מצב למפקדים במהלך האירוע ועוד)

סיכום אירוע - הפקת דו”ח אירוע.

 

מערכת LifeCompass פועלת כיום במוקד הארצי של ‘איחוד הצלה’ ומציבה את הארגון בקדמת הטכנולוגיה של מערכות החירום בארץ ובעולם.

 

דו"ח משימה בסיום אירוע

דו"ח משימה בסיום האירוע