רפואה והלכה

הנחיות הלכתיות להפעלת אופנולנסים להצלת חיים בשבתות וחגים

אגף הלכה | יום ראשון 17.11.2013 | 17:16הנחיות הלכתיות להפעלת אופנולנסים להצלת חיים בשבתות וחגיםהנחיות הלכתיות לשימוש והפעלת אופנולנסים להצלת חיים

בשבתות וחגים

 

הכנות לשבת וחג

 

 1. יש להפריד בין מפתחות האופנוע לשאר דברי מוקצה, שלא יצטרך לטלטל מוקצה (נוסף על המפתחות) בשבת.
 2. אם יוצא לקריאות ונוסע רק במקומות שיש בהם עירוב, יצרור בערב שבת את מפתחות הבית למפתחות האופנוע.

אולם אם יוצא עם הצרור מחוץ לתחום, או למקומות שאין בהם עירוב, יש להסיר כל מפתח שאינו נצרך.

 1. רוכב אופנוע שיוצא לקריאות ונוסע במקומות שיש בהם עירוב, יפריד בערב שבת בין מפתח התנעת האופנוע למפתחות הפותחות את התאים (תא האחורי ותא המושב), בכדי למנוע כיבוי האופנוע שלא לצורך, כאשר יצטרך את המפתח לפתיחת התא.
 2. מסיבה זו מומלץ להצטייד גם במפתח נוסף (מלבד המפתח להתנעת האופנוע) לפתיחת תא המושב.
 3. יש לוודא שכמות הדלק באופנוע תספיק למקרים להם יצא הנהג בשבת.

מקומות רחוקים שיתכן ויצטרכו לתדלק במהלך השבת או החג, יכינו מכלים של דלק כדי שיוכלו לתדלק באופן ידני, ולא יצטרכו לתדלק במשאבות חשמליות.

 1. כאשר יש צורך בנסיעה עם אורות, יש לכוון את המפסק למצב דלוק מערב שבת על מנת שידלקו עם התנעת האופנוע, במידה וכוח המצבר מאפשר זאת.
 2. כאשר יש צורך בנסיעה עם אורות חירום מהבהבים, יש לכוון את המפסק למצב דלוק מערב שבת שידלקו עם התנעת האופנוע, במידה וכוח המצבר מאפשר זאת.
 3. יש להשתדל להפחית את כמות המטען והפריטים המיותרים שנמצאים באופנוע.
 4. אם משער שעלול לצאת מחוץ לתחום, יש להוציא מהאופנוע ומכיסי האפוד כל הדברים המיותרים, אף אם אינם שוקלים ומכבידים, ואף אם אינם מוקצה.

10. על הנהג להניח את מפתחות האופנוע במקום זמין, שלא יצטרך לחפש אחריהם בשעת הקריאה.

 

 

 

נסיעה באופנוע בשבת וחג

 

 1. עדיף שהמתגים (אורות דרך ואורות חירום) יהיו על מצב דלוק לפני ההתנעה, ושידלקו עם התנעת האופנוע, במידה וכוח המצבר מאפשר זאת.

לא הכין זאת מערב שבת, עדיף להזיז את המפסק למצב דלוק לפני ההתנעה, כדי שיידלקו עם התנעת האופנוע, ובלבד שלא יתעכב בדבר.

 1. היה המתג מכוון על דלוק, ועומד לפני נסיעה וכבר אינו צריך את האורות, כגון, שהיה עומד על מצב דלוק מנסיעה בלילה, ועתה עומד לפני נסיעה ביום ואין בכך צורך, או שחוזר מאירוע ואינו זקוק לאורות חירום, יעביר את המפסק למצב כבוי בשינוי לפני התנעת האופנוע.
 2. התנעת האופנוע מתבצעת בשני שלבים.

שלב א', הכנסת המפתח וסיבובו, בפעולה זו נסגר מעגל חשמלי ומופעלת מערכת החשמל, וכן מופעלים מספר נורות.

שלב ב', לחיצה על הבלם, (ועל ידי כך מפעיל אורות בלימה), ותוך כדי לוחץ על START , ואזי מתבצעת פעולת ההתנעה.

←    יש ללחוץ על הברקס לפני ההתנעה, (לחיצה על הברקס כשהאופנוע כבוי לא ידליק אור ברקס).

 1. פעולות הכרוכות באיסור במהלך הנסיעה יעדיף לעשות בשינוי, אך לא יסכן חיי אדם, ולא יגרום עיכוב שיכול לפגוע בהצלת החולה.
 2. במידת הצורך, יש להדליק סירנה רצופה.

אין לשנות את צליל הסירנה או לצפור, אלא אם הדבר נצרך להגעה מהירה לחולה.

 1. כיבוי האופנוע במידת הצורך, יעשה בשינוי, ובלבד שלא יתעכב בכך ויפגע בהצלת החולה.
 2. פתיחת התא שמתחת למושב גורמת להדלקת נורה בלוח שעונים ובתוך התא.

←    ניתן למנוע הדלקת הנורות אם לא פותחים את המושב עד הסוף, (מומלץ לבדוק זאת ביום חול).

 

 

בכל פניה בנושא הפעלת אופנולנסים בשבתות ובחגים ניתן לפנות לאגף ההלכה של איחוד הצלה במיילhalacha@1221.org.il

תגובות